Tehnologija uzgoja puževa

Što je helicikultura?

HELICIKULTURA – organizirani uzgoj gastronomskih puževa u kompletnom biološkom ciklusu na otvorenom

Helicikultura nije samo izgraditi i opremiti uzgajalište puževa, već je to konstantno održavanje izbalansiranog odnosa između raspoloživog prehrambenog i staničnog bilja i klimatskih uvjeta u prostorima gdje žive puževi.

Talijanska tehnologija

U uzgajalištima puževa u kompletnom biološkom ciklusu, stvoreni su optimalni uvjeti sa karakteristikama ambijenta kakve puž nalazi u prirodi. Taj sistem uzgoja se sastoji u tome da u namjenski pripremljena uzgajališta ubacimo kontrolirane i selekcionirane puževe reproduktore, tj. matično leglo. Puževi u takvim uzgajalištima imaju osigurano raznoliko svježe prehrambeno i stanično bilje koje se ne tretira nikakvim kemikalijama.
Iz ovog se da zaključiti, da se ovim putem osigurava sigurna i zdrava namirnica povećanih nutricionističkih i gastronomskih karakteristika.

Uzgoj se vrši u kompletnom biološkom ciklusu na otvorenom (tzv. „talijanski uzgoj“). U takvom tipu uzgajališta ostvarujemo idealne uvjete za život puža, gdje će naš mekušac biti zaštićen od neprijatelja, ali će isto tako imati gotovo identične uvjete kao u prirodi. Puž će u takvom habitatu imati uvijek na raspolaganju obilje svježe hrane koju će radu konzumirati, te će se moći ravnati prema godišnjim dobima.

Puž uzgojen u gore pomenutim uvjetima je kontrolirana namirnica uzgojena u biljnoj proizvodnji i na taj način su njegova prehrambena svojstva daleko kvalitetnija negoli u puževa iz prirode. Ukus mesa ovakvog mekušca ne može se uspoređivati s puževima iz prirode, koji nisu imali obilje raznolike hrane. Ukus mesa može se i modificirati ukoliko na „menu“ našeg puža uvrstimo i različito aromatično bilje, kao što su ružmarin, kadulja i sl. ili bilje kao što je kopriva, mrkva, artičoka itd. Prihranjivanjem puža dokazalo se da je kvaliteta mesa mnogo bolja, a i vremenski je pužu potrebno manje vremena da bi postigao komercijalnu veličinu.

Mirovanje tijekom zime

Kako bi puž dosegao komercijalnu veličinu potrebno mu je do dvije do dvije i pol godine, ili oko 8-9 mjeseci aktivne ispaše. Takav je njegov ciklus u prirodi, ali i u uzgajalištu jer je na otvorenom i može se ravnati prema godišnjim dobima. Puž miruje tijekom zime (letargno stanje) i kada se temperatura spusti ispod 10°C nekoliko dana za redom puž se prestaje hraniti, pročišćava probavni sustav, te kopa jamicu na osunčanom mjestu u koju će se smjestiti s otvorom kućice okranutim prema gore, jamicu nagrče stopalom i počinje proizvoditi operkulat – poklopac na otvoru kućice, od kalcija i sline koja se tvrdne u dodiru sa zrakom, kojim se štiti od hladnoće. Za uzgoj se odabire uvijek vrsta koja ima karakteristike najbliže domicilnim vrstama puževa i koja odgovara klimatiskim uvjetima mjesta predviđenog uzgoju.

“Step by step” – kako izgraditi i opremiti farmu puževa i započeti s uzgojem:


Za više informacija o našim proizvodima i uslugama ili ukoliko ste zainteresirani za suradnju s nama, molimo da nas kontaktirate telefonski, e-mailom ili putem KONTAKT FORME.

Leave a Reply